Gamintojas
Kasos operacijų žurnalas EKA, A4, horizontalus (74)
3.06€
Vidaus dokumentų registracijos žurnalas, A4 (48) 0720-039
2.19€
Darbuotojo pažymėjimas, 10x7,3cm (1) 0720-014
0.04€
Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-021
2.02€
Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-022
1.90€
Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas, A4
2.07€
Statybos darbų žurnalas, A4 (106) 0720-051
13.35€
Maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalas, A4 (24) 0720-055
2.26€
Einamų sąskaitų ir atsiskaitymų knyga 292, A4 (48) 0720-060
1.80€
Gaisrinės saugos instruktažų registracijų žurnalas, A4 (24) 0720-070
1.60€
Sutarčių registravimo žurnalas, A4 (48) 0720-038
1.80€
Transporto priemonių vairuojančių darbuotojų blaivumo (girtumo) tikrininimo žurnalas, A4 (24) 0720-
2.72€
Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas, A5 (36) 0720-065
0.91€
Prekių(paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai, A6 (50) 0720-002
1.31€
Statinio techninės priežiūros žurnalas 0720-045
1.85€
Statinio techninis (techninis energetinis) pasas (8) 0720-085
1.60€
Pinigų priėmimo ir /ar išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knyga (48 l.) 0720-101
1.97€
Kasos knyga (per dieną), A5 (30) 0720-016
1.84€
Kasos knyga per periodą, A5 (31) 0720-013
1.62€
Kasos knyga (per periodą), A4, vertikali (30) 0720-046
2.69€
Kasos išlaidų orderiai, A5 (100) 0720-043
0.76€
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, A4 (48) 0720-061
1.80€
Avanso apyskaita, A5 (100) 0720-035
1.45€
Darbo sutarčių registracijos žurnalas, A4 (12) 0720-017
1.16€
Kasos knyga (per dieną), A4, horizontali (48) 0720-030
3.15€
Asmens medicininė knygelė, A6 (12)
0.36€
Gautų dokumentų registracijos žurnalas, A4 (48) 0720-006
1.97€
Kasos išlaidų orderiai, A6 (100) 0720-034
0.56€
Sandėlio apskaitos knyga, A4 (36) 0720-088
1.97€
Informacinių siunčiamųjų dokumentų registravomo žurnalas, A4 (48) 0720-007
1.80€
Kelionės lapų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-015
1.85€
Darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-018
1.45€
Sąskaita faktūra, A5, 2x50 0720-042
1.83€
Gyventojų individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas, A4 (24) 0720-064
1.73€
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-026
1.60€
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-033
1.60€