Gamintojas
Kasos operacijų žurnalas EKA, A4, horizontalus (74)
3.11€
Vidaus dokumentų registracijos žurnalas, A4 (48) 0720-039
2.24€
Darbuotojo pažymėjimas, 10x7,3cm (1) 0720-014
0.04€
Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-021
2.07€
Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-022
1.93€
Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas, A4
2.10€
Maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalas, A4 (24) 0720-055
2.30€
Einamų sąskaitų ir atsiskaitymų knyga 292, A4 (48) 0720-060
1.84€
Gaisrinės saugos instruktažų registracijų žurnalas, A4 (24) 0720-070
1.62€
Sutarčių registravimo žurnalas, A4 (48) 0720-038
1.84€
Transporto priemonių vairuojančių darbuotojų blaivumo (girtumo) tikrininimo žurnalas, A4 (24) 0720-
2.77€
Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas, A5 (36) 0720-065
0.92€
Prekių(paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai, A6 (50) 0720-002
1.33€
Statinio techninės priežiūros žurnalas 0720-045
1.89€
Statinio techninis (techninis energetinis) pasas (8) 0720-085
1.62€
Kasos knyga (per dieną), A5 (30) 0720-016
1.88€
Kasos knyga per periodą, A5 (31) 0720-013
1.65€
Kasos knyga (per periodą), A4, vertikali (30) 0720-046
2.75€
Kasos išlaidų orderiai, A5 (100) 0720-043
0.77€
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, A4 (48) 0720-061
1.84€
Avanso apyskaita, A5 (100) 0720-035
1.48€
Darbo sutarčių registracijos žurnalas, A4 (12) 0720-017
1.19€
Kasos knyga (per dieną), A4, horizontali (48) 0720-030
3.21€
Asmens medicininė knygelė, A6 (12)
0.37€
Gautų dokumentų registracijos žurnalas, A4 (48) 0720-006
2.01€
Kasos išlaidų orderiai, A6 (100) 0720-034
0.57€
Sandėlio apskaitos knyga, A4 (36) 0720-088
2.01€
Informacinių siunčiamųjų dokumentų registravomo žurnalas, A4 (48) 0720-007
1.84€
Kelionės lapų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-015
1.89€
Darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-018
1.48€
Sąskaita faktūra, A5, 2x50 0720-042
1.86€
Gyventojų individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas, A4 (24) 0720-064
1.48€
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-026
1.62€
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnalas, A4 (24) 0720-033
1.62€
Įsakymų registras, A4 (24) 0720-029
1.48€
Gaunamų PVM saskaitų faktūrų registras, A4 (48) 0720-032
1.84€